Taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Keleivis – fizinis asmuo, rezervaves kelionės važiavimo bilietą, vėliau jį įsigijes ir vežamas nuo įsėdimo į autobusą iki išlipimo iš jo paskirties taške;
1.2. Lydintis asmuo – fizinis asmuo, kurio tikslas pasitikti keleivį oro uoste ar išlydėti jį, mokantis už bilietą tik į vieną pusę (grįžimas nemokamas);
1.3. Vežėjas – firma „Zimbravos“ transportas;
1.4. Bagažas – keleivio asmeninis turtas ir daiktai.

2. Bilieto rezervacija

2.1. Bilietas rezervuojamas ne vėliau kaip 48val iki pasirinkto autobuso išvykimo datos ir laiko, užpildžius „Rezervacijos“ formą, pateiktą svetainėje www.skybus.lt;
2.2. Bilietas rezervuojamas ne vėliau kaip 48val iki pasirinkto autobuso išvykimo datos ir laiko, parašius elektroninį laišką adresu info@skybus.lt, nurodant: vardą pavardę, pasirintą autobuso išvykimo datą ir laiką, kontaktinį telefoną;
2.3. Bilietas rezervuojamas susisiekus su vežėju telefonu:
+370 699 68122 (darbo valandomis 08-17val)
arba
+370 699 68035;
2.4. Keleivis privalo būti pasiekiamas mobiliu telefonu nuo bilieto rezervacijos patvirtinimo iki įlaipinimo į autobusą.

3. Bilieto rezervacijos patvirtinimas

3.1. Bilieto rezervacija patvirtinama vežėjo išsiųstu elektroniniu laišku;
3.2. Bilieto rezervacija patvirtinama vežėjo išsiųsta SMS žinute.

4. Bilieto rezervacijos keitimas, atšaukimas

4.1. Bilieto rezervacija atšaukiama ar keičiama ne vėliau kaip 24val iki rezervuoto kelionės bilieto išvykimo datos ir laiko, susisiekus su vežėju elektroniniu paštu: info@skybus.lt. Būtina sulaukti vežėjo atsakymo dėl informacijos priėmimo;
4.2. Susisiekus su vežėju telefonu:
+370 699 68122 (darbo valandomis 08-17val)
arba
+370 699 68035.

5. Kelionės bilieto apmokėjimas

5.1. Grynais pinigais, perkant bilietą iš vairuotojo. Atsiskaitymo valiuta – Eurai.
5.2. Bankiniu pavedimu ne vėliau kaip 48 val. iki autobuso išvykimo datos ir laiko į skiltyje „Kontaktai“ nurodytą sąskaitą.

6. Keleivių įlaipinimas

6.1. Panevėžio mieste:
6.1.1. Smėlynės g. 2C, automobilių stovėjimo aikštelė prie „Linas Agro“ ir miesto stadijono;

6.1.2. Paėmimo iš namų paslauga Panevėžio mieste teikiama važiuojant 3 ir daugiau žmonių iš anksto sutarus įlaipinimo vietą ir laiką.
6.2. Vilniaus oro uoste:
Priešais pagrindinį oro uosto pastatą, automobilių stovėjimo aikštelė tarp viešbučio „Air Inn“ ir miesto autobusų aikštelės.
6.3. Kauno oro uoste:
Priešais pagrindinį oro uosto pastatą, automobilių stovėjimo aikštelė.

6.4. Išvykstančių / atvykstančių keleivių autobusas laukia ne ilgiau 5 min nuo tvarkaraštyje nurodyto laiko ar sutarto laiko, kai paimami keleiviai iš sutartos vietos (pvz. namų adresas).
6.5. Į autobusą pirmo teisę įsėsti turi keleiviai, iš anksto rezervavę kelionės bilietą.
6.6. Esant laisvoms vietoms, įlaipinami ir keleiviai nerezervavę kelionės bilieto.

7. Keleivių išlaipinimas

7.1. Vilniaus oro uoste – išvykimo terminalas, prie išvykimo salės;
7.2. Kauno oro uoste – išvykimo terminalas, „kiss and fly“ keleivių išlaipinimo vieta;
7.3. Panevėžio mieste:
7.3.1. Smėlynės g. 2, automobilių stovėjimo aikštelė prie miesto stadijono;
7.3.2. Esant žmonių grupei, prieš įsėdant į autobusą su vairuotoju suderintoje išlaipinimo vietoje.

8. Bagažas

8.1. Į kelionės autobusu bilieto kainą įskaičiuota:
8.1.1. vienas vienetas rankinio bagažo, kurio svoris neviršija 10 kg, o matmenys neviršija
55 × 40 × 20 cm (ilgis – plotis – aukštis);
8.1.2. vienas vienetas registruojamo bagažo, kurio svoris neviršija 30kg, o matmenys neviršija 80 × 50 × 100 cm (ilgis – plotis – aukštis);
8.1.3. vežant antrą vienetą registruojamo bagažo, mokomas papildomas 5 Eurų mokestis už kievieną sekantį registruojamo bagažo vienetą;
8.2. Keleiviui leidžiama į autobuso saloną pasiimti vieną rankinio bagažo vienetą;
8.3. Salone leidžiama vežtis bagažą ir kitus daiktus, jei jie neriboja matomumo vairuotojui;
8.4. Už rankinį bagažą autobuso salone atsako pats keleivis. Vežėjas negarantuoja ir neatsako už autobuse pamirštus daiktus ar bagažą;
8.5. Bagažą į bagažinę patalpina ir jį keleiviui vėliau išduoda tik autobuso vairuotojas;
8.6. Keleiviams draudžiama vežti psichotropines, radioaktyvias, lengvai užsidegančias, sprogstančias, suslėgtas arba suskystintas dujas, daiktus, kurie gali ištepti autobuso apmušalus arba keleivių drabužius, daiktus, kurių įvežimą ar išvežimą draudžia Lietuvos Respublikos teisės aktai;
8.7. Už lengvai lūžtančius ar dūžtančius, trapius ir kitus lengvai pažeidžiamus daiktus vežėjas neatsako. Ruošdamasis vežti tokius daiktus, keleivis privalo turėti omenyje, kad bagažas autobuso bagažinėje kraunamas keliais sluoksniais, kraunant vieną bagažą ant kito. Keleivis atsako už tai, kad jo vežamo bagažo įpakavimas atitiktų saugias tokio transportavimo autobuso bagažinėje sąlygas.

9. Keleivio pareigos

9.1. Norėdamas atšaukti savo bilietą, informuoti vežėją iš anksto;
9.2. Rezervuodamas kelionės bilietą atidžiai susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis;
9.3. Teisingai nurodyti visus duomenis:
9.3.1. pildant bilieto Rezervacijos formą internetu;
9.3.2. rezervuojant kelionės bilietą elektroniniu paštu;
9.3.3. užsakant kelionės bilietą mobiliuoju telefonu.
9.4. Atvykti į įlaipinimo vietą ne vėliau kaip 5 min. iki pasirinkto išvykimo laiko, nurodyto vežėjo tvarkaraštyje ar atskirai su vežėju suderinto laiko;
9.5. Lipant į autobusą, pateikti vairuotojui asmens tapatybės dokumentą;
9.6. Užtikrinti, kad autobuso salone vežamas rankinis bagažas ar daiktas nekels pavojaus ir netrukdys kitiems keleiviams, bei vairuotojui;
9.7. Nekelti pavojaus sau, kitiems keleiviams ir vairuotojui;
9.8. Kelionės metu negerti alkoholinių gėrimų, nevartoti psichotropinių medžiagų, nerūkyti autobuso salone, netriukšmauti, neteršti autobuso salono, netrukdyti vairuotojo darbui ir nesudaryti nepatogumų kitiems keleiviams.

10. Vežėjo pareigos

10.1. Užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą;
10.2. Kelionės metu turėti visus reikalingus dokumentus ir pateikti juos kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant;

10.3. Jei kelionės metu autobusas sugenda ir jo nebegalima naudoti, vežėjas turi užtikrinti galimybę tęsti kelionę kita transporto priemone;

11. Vežėjo teisės

11.1. Vežėjas turi teisę nepriimti arba išlaipinti keleivį ir negrąžinti pinigų už nepanaudotą bilietą, jei keleivis:
11.1.1. yra neblaivus arba elgiasi neadekvačiai;
11.1.2. savo agresyviu elgesiu kelia pavojų ar trukdo kitiems autobuso keleiviams ir vairuotojui;
11.1.3. keleivis yra su draudžiamu vežti bagažu.
11.2. Autobuso vairuotojas turi teisę neįleisti į autobusą ar išlaipinti neblaivius / apsvaigusius, ir keleiviams ramybę trikdančius keleivius. Šis įvykis fiksuojamas surašant keleivio išlaipinimo aktą, kurį pasirašo autobuso vairuotojas bei liudytojai;

12. Keleivio ir vežėjo atsakomybė

12.1. Keleivis yra atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą rezervuojant kelionės bilietą. Jei Keleivis nepateikia tikslių duomenų vežėjui, vežėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius;
12.2. Vežėjas neatsako už autobuso vėlavimus ir atsilikimus nuo grafiko, jei vėlavimai atsirado dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo vežėjo (įskaitant, bet neapsiribojant: nepalankios oro sąlygos, transporto spūstys, kelio remonto darbai ir pan.), taip pat ir pačių keleivių veiklos, kuri trukdo vežėjui atlikti savo darbą, taip pat dėl kitų priežasčių, kurių vežėjas, nežiūrint pastangų, negalėjo numatyti ir išvengti;
12.3. Vežėjas neatsako už keleivio patirtus nuostolius dėl to, kad autobusas laiku neatvyko į paskirties vietą dėl 12.2. punkte išvardintų priežasčių;
12.4. Už rankinio bagažo išsaugojimą autobuso salone atsakingas pats keleivis. Vežėjas atsako tik už bagažą vežamą autobuso bagažinėje;
12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai nuostolius LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.
12.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Skundai, bei pretenzijos priimami elektroniniu paštu: info@skybus.lt